Energetski pregled

Energetski pregled je postupak koji se provodi u cilju analize energetskog stanja i utvrđivanja mogućih mjera za povećanje energetske učinkovitosti u postojećim zgradama. Energetski pregled se obavezno provodi za postojeće zgrade koje podliježu obvezi energetskog certificiranja, zgrade javne namjene površine preko 500 m2, građevinu koju veliki potrošač koristi za obavljanje svoje djelatnosti, javnu rasvjetu, sustave grijanja u zgradama s kotlom ukupne nazivne snage 20 kW i veće, sustave hlađenja i klimatizacije u zgradama ukupne nazivne snage 12 kW i veće.

U postupku provođenja energetskog pregleda provode se analize koje se odnose na: način gospodarenja energijom u građevini, toplinske karakteristike vanjske ovojnice, sustav grijanja i hlađenja, ventilacije i klimatizacije, sustav za pripremu potrošne tople vode, sustav napajanja, razdiobe i potrošnje električne energije, sustav rasvjete, specifične podsustave, sustav opskrbe vodom, sustav mjerenja, regulacije i upravljanja, alternativne sustave za opskrbu energijom i obnovljive izvore energije. Na osnovu analize prikupljenih podataka predlažu se konkretne energetski, ekonomski i ekološki optimalne mjere energetske učinkovitosti za promatranu zgradu. Stručno proveden energetski pregled temelj je za izradu kvalitetnog projektnog zadatka energetske obnove postojećih zgrada.
U suradnji s našim partnerima u mogućnosti smo u cijelosti ispuniti Vaše potrebe po pitanjima energetske učinkovitosti te napraviti kvalitetnu energetsku studiju temeljem koje je moguće provesti konkretne, ekonomski isplative mjere poboljšanja energetske učinkovitosti te samim tim i odgovarajuće uštede.

Tvrtka TEB Kompleksni sustavi i rješenja d.o.o. jedan je od vodećih u provedbi energetskih pregleda i energetskog certificiranja zgrada s jednostavnim i složenim tehničkim sustavima, te je kao takva ovlaštena za poslove

zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom

provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom

zgrada sa složenim tehničkim sustavom

Energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom

Ostalih građevina

Provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom i ostalih građevina u dijelu koji se odnosi na elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade i sustave automatskog reguliranja i upravljanja.

Javna rasvjeta

Provođenje energetskih pregleda javne rasvjete