Putni nalozi

Nudimo uslugu korištenja web bazirane aplikacije za izradu putnih naloga koja će vam olakšati i ubrzati proces izrade, izračuna i knjiženja putnih naloga.

Putni nalog se izrađuje u više koraka kako bi se dobilo na fleksibilnosti sustava stoga korisnik može imati jednu ili vise uloga u aplikaciji - osoba koja ispunjava putne naloge, osoba koja odobrava putne naloge i osoba koja knjiži putne naloge.

Isprobajte aplikaciju

Koraci aplikacije putnih naloga

Prvi korak je unos osobe za koju se radi putni nalog te svih odredišta na koje posjećuje osoba
Drugi korak je pregled plana puta
Treći korak je planski obračun putnog naloga koji se šalje na odobrenje
Četvrti korak je odobravanje planskog obračuna od strane odgovorne osobe
Peti korak je povratak s puta te dodavanje troškova ili trajanja putovanja
Šesti korak je pregled puta s točnim troškovima
Sedmi korak je obračun i slanje na odobrenje odgovornoj osobi
Osmi korak je odobravanje obračuna putnog naloga
Deveti korak je slanje na knjiženje u ERP

planski obračun putnog naloga

obračun i slanje na odobrenje

pregled putnih naloga