Pozivni centri na neXus platformi

neXus

NeXus pozivni centar je jedinstveni ICT (informacijsko komunikacijski sustav) koji omogućava veću učinkovitost, poboljšanje rada pozivnog centra. Povećanje učinkovitosti pozivnog centra neXus omogućava na način da operater može odraditi puno više poziva radi automatizacije procesa i jednostavnim pregledom svih podataka koji su potrebni na vođenje uspješnog razgovora. Stoga se operater može koncentrirati samo na razgovor te ne mora brinuti on ničem drugom jer sustav sve ostalo radi za njega. Poboljšanje rada pozivnog centra se omogućava kroz jednostavnije stvaranje kampanja te pridruživanje sudionika u kampanju (voditelj, operater, ispitanik), jednostavnije i preglednije praćenje rada operatera, jednostavna i fleksibilna izrada anketa(upitnika) za ispitanike pomoću dijagrama toka (točno se za koji odgovori vode na koje pitanje).

Inovacija

Inovacija koju neXus sustav donosi je integracija sa GIS sustavom. Pregled rezultata kampanja neXus podiže na sasvim novu razinu. Na način da rezultati svakog pitanja u kampanji je moguće prikazati na GIS sustavu, sustav također omogućava pozivanje ispitanika direktno iz GIS dijela sustava.

Implementirano

Sustav je uspješno instaliran i implementiran u jednoj hrvtaskoj političkoj stranci za potrebe planiranja marketiških kampanja i za praćenje rezultata izbora.