Istraživanje

Istraživanja koja se provode u području informatike i komunikacijskih tehnologija inicirana su ili prema zahtjevu korisnika ili u okviru vlastitih razvojnih planova ili pak u suradnji s partnerima. Metodologija primjenjene u istraživanjima obuhvaća istraživanja po zadanim temama ili područjima. Analizu i procjenu postignutih rezultata istraživanja. Cilj obično predstavlja razvoj adekvatnih algoritama ili nekog nactra prototipa koji će omogućiti provođenje analiza nužnih za uspješnu realizaciju projekta. Razvoj i analiza novih ili znatno poboljšanih postojećih algoritama ili proototipova ostvariti će se kroz sustavan rad utemeljen na teorijskom i praktičnom znanju nositelja projekta metodom razvojnog istraživanja. Stručno ili razvojno istraživanje, odnosno eksperimentalni razvoj, sustavan je rad, utemeljen na znanjima stečenim temeljnim i primijenjenim istraživanjima, odnosno praktičnom iskustvu, koji je, prije svega, usmjeren na uvođenje novih ili znatno poboljšanje postojećih postupaka, proizvoda i usluga, odnosno na poboljšanje postojeće ili uvođenje nove organizacije. Nazivaju se još i tehnološka usavršavanja, a to su svi postupci koji se javljaju između izuma i proizvodnje.

Razvojna istraživanja se provode u više faza u laboratorijskim ili realnim uvjetima

Prva faza

Prva faza obično obuhvaća evaluaciju ili kalibraciju opreme pomoću koje će se olakšati sam razvoj.

Druga faza

Druga faza je usmjerena na razvijanje specijaliziranih algoritama ili prototipova i njihovo ispitivanje u simuliranim uvjetima poradi uvida u njihovu učinkovitost, te određivanja daljnjih poboljšanja. Ispitivanja će se obavljati iterativno do dobivanja zadovoljavajućih rezultata, a svakoj fazi će prethoditi evaluacija prethodne. Nakon uspostave zadovoljavajućih rezultata prijelazi se na ispitivanja u realnim uvjetima.

Treća faza

Treća faza obuhvaća u ispitivanja u realnim uvjetima. Realni uvjeti podrazumijevaju kompleksna okruženja u kojima će se ispitati maksimalna učinkovitost algoritama ili prototipa. Postizanjem definirane razine kvalitete algoritama ili prototipa ostvariti će se potrebni preduvjeti za njihovu implementaciju. Prijenos znanja biti će ostvaren kroz implementaciju razvijenih algoritma i pripadajućih analiza u sustav, a s time i cilj podizanja konkurentnosti.

Laboratoriji

Laboratorij za razvoj prototipova

Laboratorij za razvoj opremljen je svom potrebnom opremom za dizajniranje i razvoj elektroničkih sklopova i prototipova. Oprema uključuje sve potrebne programske alate za dizajniranje i razvoj štampanih pločica, mjerne uređaje za ispitivanje elektroničkih sklopova, mikrovalnih sklopova i ostele elektroničke opreme i uređaja.

Laboratorij za razvoj programskih algoritama

Laboratorij za razvoj programskih rješenja opremljen je svom potrebnom opremom za razvoj kompleksnih software-skih rješenja . Svako radno mjesto opremljeno je razvojnom radnom stanicom i osobnim računalom. Računala su vezana u zajedničku mrežu na kojoj se nalaze poslužiteljska računala namjenjena razvoju aplikacija. Na poslužiteljskim računalima nalaze se SQL baze podataka namjenjene razvoju kompleksnih IT sustava.

Oprema

- Spectrum analyzer Advantest U3751 with tracking option - Rohde & Schwarz RF Signal generator SM 300 - HP Agilent spectrum analyzer 8592B - HP Agilent RF power meter 437B with 26 GHz measuring probe - Schlumberger Stabilock 4031 communication test set (NMT with B option generator) - Schlumberger Stabilock 4032 communication test set (with GSM, NMT testing SW , mobile/network) - RIGOL DG1022 arbitrary function generator - ITT GX240 Metrix Function generator and frequency metar - TTI PFM 3000 Frequency counter - Tektronix digital storage oscilloscope TDS 2022 - Hitachi V252 analouge osillloscope - Wavetek FIT-Tester (actiev handheld antenna/transmitter tester) - COM2700 active SWR meter - PROCOM SWR400-1000 active SWR meter - ESR1 digital esr meter - Intonix Logic port 34 channel logic analyser - Velleman PPS10 Handheld osciloscope - Monacor ZM100 digital impedance meter - Wavetek, Metrix, UT handheld instruments (normal & TRUE RMS) – total 8 pcs - Noyes MLP1-2 optical test set (850nm, 1150nm, 1300nm, 1310nm) - GI206 Audio generator with impedance test kit

Razvojni alti

Kroz partnerski odnos s Microsoftom osigurani su svi potrebni razvojni alati. Uz Microsoft tvrtka se razvija u smjeru OpenSource tehnologija poglavito u području telekomunikacijskih usluga baziranih na Asterisk platformi.

Reference