ICT rješenja za zdravstveni sektor

EICS

Integrirani Informacijski Sustav HMP-a sastoji se od prijavno-dojavne jedinice koja je u funkciji 24 sata a opslužuju je jedan liječnik i jedna medicinska sestra/medicinski tehni­čar. Sustav upravlja timovima koji sprovode hitne intervencije i vrše sanitetske prijevoze. Komunikacijska infrastruktura osigurava nesmetano prihvaćanje poziva kao i međusobnu komunikaciju djelatnika službe. Prijavno-dojavna jedinica opremljena je s četiri telefonske linije 194 kao i dvije telefonske linije namijenjene saintetskom prijevozu. Komunikacija između vozila hitne medicinske pomoći i prijavno-do­jav­ne jedinice provodi se putem radio i GSM veza. Za područje grada Karlovca koristi se TETRA radijska mreža namjenjena isključivo osoblju HMP-a. Svi razgovori u prijavno-dojavnoj jedinici se snimaju na medij. Za područje županije koristiti će se GSM mobilni uređaji povezani u tzv. VPN zaštićenu mrežu. Sustav omogućava nesmetano praćenje kretanja vozila od polaznih točaka do dolaska na mjesto intervencije.

Implementiran

Sustav je uspješno instaliran i implementiran u UHMP Karlovac (Hitna pomoć Karlovačke županije).

ANDROID APLIKACIJA

Omogućava primanje intervenica na terenu
Omogućava popunjavanje formulara za primljene intervencije

Osnovni dijelovi sustava

POZIVNI CENTAR 194

Omogućava unos poziva i svih elemenata poziva (broj, ime pozivatelja, ime unesrećenog, opis, itd….)
Pridjeljivanje stupnja hitnosti Disponiranje poziva

EMERGENCY INFORMATION SYSTEM

Unos podataka s terena obrađenih intervencija iz zakonom propisanih obrazaca
Ispisivanje izvještaja
Izrada statističkih izvještaja

AVLS SERVER

Omogućava praćenje vozila
Omogućava pohranjivanje svih lokacija vozila

GPS SENZOR

Omogućava pohranu lokacija kretanja vozila

GIS SERVER

Prostorna baza podataka svih kućnih brojeva
Digitalna karta države, županije, grada
Zone odgovornosti

RELACIJSKA BAZA PODATAKA

Omogućava pohranu svih podataka
Omogućava pohranu i analizu svih događaja

SNIMAČ U VOZILIMA

Omogućava pohranu video zapisa intervencije u vozilima
Video kamera upravljana računalom omogućava pohranu video zapisa

GSM GATEWAY/SERVER

Omogućava nesmetanu komunikaciju prema timovima HMP-a
Omogućava slanje poruka od dispečera
Omogućava primanje poruka od timova

KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA

VOIP digitalna telefonija
VOIP CTI podržana telefonska centrala
Snimanje i praćenje razgovora dispečera i klijenta
Snimanje i praćenje razgovora dispečera i vozača
TETRA komunikacijska infrastruktura omogućava digitalan prijenos glasa i podataka unutar radijske mreže
PMR komunikacijska infrastruktura omogućava nesmetan prijenos glasa unutar radijske mreže
GSM/GPRS komunikacijska infrastruktura GSM operatora omogućava nesmetan prijenos podataka