Integrirani Informacijski Sustav HMP-a sastoji se od prijavno-dojavne jedinice koja je u funkciji 24 sata a opslužuju je jedan liječnik i jedna medicinska sestra/medicinski tehni­čar. Sustav upravlja timovima koji sprovode hitne intervencije i vrše sanitetske prijevoze. Komunikacijska infrastruktura osigurava nesmetano prihvaćanje poziva kao i međusobnu komunikaciju djelatnika službe.

Project Details

Date:2005
Client:UHMP Karlovac