WEB GIS bazirana rješenja za prostornu analitiku omogućavaju korisnicima da na temelju prostornih podataka omoguće drugima da vizualiziraju svoje potrebe te da ih lakše i jednostavnije prikažu. Implenetacija Pantheona.

Project Details

Date:2008
Client:Media d.o.o.