Sustav za upravljanje  vatrogasnim intervencijama (hrv. SUVI; engl. ERS-Emergency response service system) je aplikacija za praćenje hitnih intervencija unutar vatrogasne zajednice, postrojbe ili dobrovoljnog vatrogasnog društva. Aplikacija ne samo da prati hitne intervencije, nego i resurse koji stoje na raspolaganju, kontakte s kojima se može direktno iz aplikacije  komunicirati, uređivati rasporede službe (smjene), upravljati korisnicima, te na kraju dobiti sumarizirani pregled intervencija u obliku izvještaja.

Komunikacijski  dio obuhvaća rješenje na open source Asterisk SIP digitalnoj telefoniji integriranoj s aplikativnim rješenjem i VoIP VHF sučeljem. VOIP CTI podržana telefonska centrala snimanje i prati razgovore dispečera i korisnika radio uređaja. PMR komunikacijska infrastruktura omogućava nesmetan prijenos glasa unutar radijske mreže

Dispečerska aplikacija za primanje, proslijeđivanje, evidentiranje i snimanje poziva ima slijedeće mogućnosti:

  • primanje poziva iz telefonske mreže
  • proslijeđivanje primljenog poziva na telefonsku mrežu, radio ili interni broj
  • komunikacija sa radio stanicama slanjem PTT signala stanicama i detektiranjem aktivnosti kanala
  • prespajanje telefonskog poziva na radio stanicu i obratno
  • snimanje svih razgovora operatera i subjekata izvan sjedišta postrojbe – dakle pozive sa POTS/mobilnih i radio mreža sa datumom i identifikacijom sudionika naznačenim u imenu datoteke
  • evidentiranje svih poziva, proslijeđivanja i ključnih akcija operatera
  • unos detalja o pozivu u aplikaciju i spremanje tih podataka u bazu podataka
  • snimanje svih poziva i radio komunikacije
  • pretraživanje snimljenih poziva

Project Details

Date:24.01.2013